Välkommen till Haikus www-sidor

Ärade besökare,

Cigarrklubben Haiku (finska, betyder "blosset") är en förening för människor som njuter av goda cigarrupplevelser och god mat och dryck.

Haiku erbjuder medlemmarna tillfällen att utveckla och utöka sina cigarrupplevelser bl.a. genom månatliga sammankonster i den goda matens och rökandets tecken. Att sprida kunskap om cigarrer och ordna och delta i olika evenemang hör också till verksamheten.

Vi önskar utveckla goda relationer till andra cigarrökare och övriga klubbar överallt, och ser fram emot att Du kontaktar oss. Vänligen sänd e-post till vår ordförande.

Haikus hemort är Helsingfors, Finland.

Med vänlig hälsning

Haikus styrelse